Zomervoorstellingen in de Liemers

In de Liemers heeft zich menige strijd afgespeeld. Keer op keer werden nieuwe grenzen getrokken. Grenzen tussen land en water, tussen verbonden en achtergebleven, tussen het Romeinse Rijk en het gebied van de Germanen, tussen Gelre en Kleve, Holland en Pruissen, Nederland en Duitsland, protestant en katholiek …
Niet iedere strijd was bloedig. Op sommige grenzen kwam een handelspost of station, zoals hoofdstation Zevenaar dat in de negentiende eeuw een van de grootste stations voor goederenvervoer was. Vaak leidden vernuft en vindingrijkheid tot een veilig heenkomen. Dijken werden verhoogd en verlegd en stormen woeien over. Land werd water, water werd land. Typisch Nederland.

Ook in de eenentwintigste eeuw wordt de Liemers doorsneden door zichtbare en onzichtbare grenzen, nieuwe een eeuwenoude lijnen (de Romeinse limes, de Drusus-dam, de IJssellinie, handelsroutes, waterwegen, de Betuwelijn, het verlengingstrac√© van de A15 …).
Deze lijnen door de Liemers markeren een vervlogen strijdtoneel en nieuwe verbindingen. Zij vertellen het verhaal van Nederland. Daarover kunnen we voorstellingen maken die iedereen in Nederland zullen aanspreken. Met deze voorstellingen willen wij een nieuwe jaarlijkse activiteit op de kalender zetten voor bezoekers van ver over de grens.

P22 is gespecialiseerd in de productie van voorstellingsreeksen op bijzondere plaatsen. Muziektheater op locatie, ge√Įnspireerd door de omgeving en met medewerking van een zo groot mogelijk aantal lokale actoren, individueel en in verenigingsverband. P22 organiseerde in Gelderland eerder voorstellingen met bewoners, ondernemers, kerken, verenigingen, scholen en scholieren in Arnhem, Doesburg, Pannerden, Tolkamer, Doornenburg, Millingen, Persingen, Nijmegen, Beuningen, Slijk-Ewijk, Wageningen, Herwijnen en Zuilichem.
Als opmaat voor de Zomervoorstellingen organiseert P22 in april 2019 het eerste Liemers Literair Lentefestival.

Eerder was P22 projectleider van Welstaat, met meer dan 250 deelnemers en ruim 3.600 bezoekers een van de meest succesvolle “Mienskip” voorstellingen in het hoofdprogramma van Leeuwarden-Friesland Culturele Hoofdstad 2018. Deze voorstelling had een historische aanleiding: het 200-jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid In Frederiksoord. Dit gebied is, net als de Liemers, voorgedragen voor de Unesco werelderfgoed lijst.